Decentralizirane Financije – DeFi – su novo područje razvoja u blockchain sferi. Cilj je odstranjenje posrednika i regulatora iz financijske industrije.

U ovom ćemo članku pogledati sustav zajmova i stablecoinova preko MakerDAO projekta. U sljedećem ćemo naučiti kako natjerati naš novac da radi za nas.

MakerDAO i CDP

CDP je collateralized debt position ili kolaterizirani zajam. Možete uzeti zajam za polog – kolateral – u kriptovalutama koje posjedujete.

Taj polog garantira da ćete vratiti zajam, a ako taj dogovor prekršite, vaš polog će biti automatski likvidiran da se pokrije dug. Smatrajte CDPove hipotekama na kriptovalute.

DAI i MKR

MakerDAO je organizacija koja je iza DAI stabilnog coina. DAI ima odnos 1:1 s USD.

Za razliku od drugih stablecoinova, DAI nema odgovarajući fiat polog u nekoj banci. On je u cijelosti generiran isključivo iz pologa ethera u MakerDAO CDP sustavu pametnih ugovora. Ti pametni ugovori tada dopuštaju zajmove u DAIu.

Kako DAI vraćate s kamatom od 0.5% godišnje, vraća vam se vaš polog. Polog se likvidira ukoliko cijena ethera previše padne.

Cijenu ethera sustavu javlja grupa oraclea. To su vanjski servisi kojima MakerDAO vjeruje i čiji su identiteti poznati isključivo MakerDAO Oracle timu. To je ujedno najcentraliziraniji i najosjetljiviji dio MakerDAO mreže.

Ukoliko se počnete približavati granici likvidacije, lako je platiti dio duga ili dodati još ethera u CDP. To pomiče omjer u vašu korist. Primjer toga vidjeti ćemo u tekstu malo niže.

Osim toga, MakerDAO ima i MKR token. MKR ima ulogu “vlasničkih dionica” u MakerDAO sustavu. Taj token se koristi za dodatnu likvidnost u slučaju da svi polozi postanu nedovoljni da se pokriju svi dugovi. Do sada to nije bilo potrebno, čak ni kod prošlogodišnjeg pada ethera od 94%. Time se DAI pokazao najstabilnijim stablecoinom na tržištu.

Svrha MakerDAO sustava

Ukratko, svrha MakerDAO mreže je:

  1. Kreiranje zajma u DAI (dolarima) baziranog na količini vaših kriptovaluta
  2. Korištenje DAIa na bilo koji način koji vam odgovara
  3. Vraćanje DAIa kada poželite izvaditi svoj polog

Ako vrijednost ethera naraste, vratite DAI i imate vrijedniji ether. Alternativno, iskoristite pogodniji omjer kolateralizacije za kreiranje još DAIa. Ako pak vrijednost ethera počne padati, lako vratite DAI i izvadite polog prije likvidacije sve dok vam omjer ostaje iznad 150%.

Primjer

Pretpostavimo da je cijena ethera 120 USD. Pretpostavimo i da ste generirali 60 DAI. Tada je vaš omjer kolateralizacije 200% (120/60).

Ako cijena ethera padne na 90 USD, vaš je polog riskantan. Može ga se likvidirati čim se spusti ispod 150%. Onaj tko pokrene likvidaciju (to može biti bilo koji promatrač) dobiva malu nagradu u postotku vašeg pologa, a ostatak se likvidira za pokrivanje minusa, penalizira s dodatnih 13%, i sve što ostaje vraća vam se.

Probajmo kreirati nešto DAIa da objasnimo stvar na primjeru.

Kreiranje DAIa

MakerDAOv CDP proces podržava MetaMask, Ledger i Trezor. Posjetite cdp.makerdao.com.

CDP home page

Korsitit ćemo MetaMask. Otključajte vaš kripto novčanik koji ima nešto ethera i pokazati će vam se sljedeći ekran:

No CDP open

Ovaj će ekran ispisati koliko točno koje podržane valute imate u otključanom novčaniku.

Napomena: DAI i MKR su ERC20 tokeni. MakerDAO pametnom ugovoru treba dati dozvolu da njima upravlja s vašeg novčanika. Za to služi “Unlock” stupac. Otključavanje svake od tih valuta pokrenuti će posebnu transakciju i to je potrebno učiniti samo jednom. Budući da će vam to ionako biti potrebno kasnije ukoliko namjeravate koristiti ovaj sustav, najbolje je otključati obje odmah.

Otvorimo sada CDP s 0.9 ethera. Nikada ne kolateralizirajte sav ether koji imate! Trebati će vam nešto ethera za troškove transakcija!

Kliknite na “Open CDP”.

Sljedeći ekran omogućava unos iznosa DAIa koji želimo generirati i unos iznosa ethera kojim garantiramo da ćemo taj dug u DAIu jednom vratiti. Odaberimo siguran omjer od 217% – 50 DAI za 0.9 eth.

Setting CDP parameters

Sljedeći ekran obavijestiti će vas da je otvaranje CDPa proces od 7 uzastopnih transakcija koje će radi praktičnosti biti automatizirane. Ukoliko vas interesira koje su to transakcije i što koja od njih radi, kliknite na strelicu kraj te obavijesti za proširenje ekrana i dodatne detalje. Potvrdite kreiranje CDPa i malo pričekajte dok se sve transakcije ne izvrše.

Čim su transakcije potvrđene na Ethereum blockchainu, njihova potvrda biti će vidljiva i na Etherscanu gdje možete proučiti detalje.

Transaction inspection

Naš je CDP sada otvoren.

CDP screen

Na ovom nam se ekranu nude 4 opcije.

  • Deposit nam dopušta da “dopunimo” CDP s etherom, kako bismo pomakli omjer kolateralizacije u našu korist ukoliko nam prijeti likvidacija, ili kako bismo si omogućili da na siguran način kreiramo još DAIa.
  • Withdraw nam omogućava da izvadimo neku količinu ethera iz CDPa, do 150% omjera kolateralizacije. Možete izvaditi i manje od toga, no bitno je imati na umu da svako vađenje smanjuje taj omjer pa treba biti pažljiv.
  • Payback nam dozvoljava vraćanje duga – u cijelosti ili djelomično. To ima isti efekt kao i Deposit, samo što ovjde vraćamo DAI pa se omjer pomiče s te strane i dozvoljava nam da izvučemo više ethera.
  • Generate nam dopušta da generiramo određenu količinu DAIa što smanjuje naš omjer kolateralizacije. To je posebno korisno kad etheru naraste cijena pa se omjer sam pomakne i time nam otvori prostora za generiranje još DAIa za istu količinu ethera a sve bez rizika.

DAI je sada već u našeom novčaniku, kao što to možemo vidjeti iz podataka na desnoj strani ekrana. Lako je taj podatak provjeriti i izravnom provjerom samog novčanika:

Metamask has 50 DAI

Sada možemo koristiti DAI na burzama koje ga podržavaju, za špekulaciju s drugim kriptovalutama, web kupnju, itd.

Napomena: u bliskoj budućnosti MakerDAO će omogućiti otvaranje CDPa i drugim kriptovalutama, ne samo etherom.

Zatvaranje CDPa

Da bismo zatvorili CDP i vratili svoj polog, potrebno je vratiti puni iznos u DAIu. Kliknimo Payback i… Što je sada ovo crveno upozorenje?

CDP payback

MakerDAO sustav opstaje pomoću dodatne globalne kolateralizacije u MKR tokenima. MKR tokeni daju sustavu dodatnu likvidnost. Ujedno MKR služi i kao “članarina” za korištenje MakerDAO pametnih ugovora.

Zbog toga payback naplaćuje kamatu kod vraćanja duga od 0.5% godišnje u MKR tokenima ili u DAIu. No, ako plaćate u DAIu jer nemate MKR tokena, tada nije moguće vratiti sav iznos osim ako niste nabavili dodatnu količinu DAIa koja bi pokrila tu proviziju. To je noćna mora iz perspektive korisnika.

Srećom, ovaj je problem moguće zaobići u kritičnim momentima. Ako cijena ethera počne dramatično padati i vaš polog postaje rizičan sve bržim približavanjem omjeru od 150%, možete vratiti i samo dio DAIa i odabrati plaćanje provizije u DAIu. Time ćete si povećati omjer i smanjiti izloženost riziku. Pogledajmo kako izvršiti djelomični povrat zajma.

Partial payback

New ratio

Svakako vrlo privlačan omjer! Šanse za likvidaciju su umanjene. Cijena ethera na kojoj dolazi do nesigurnog omjera od 150% sada je pala na 33 USD!

Ako pogledamo naše stanje DAIa uočiti ćemo da nas je ova provizija koju smo platili u DAIu koštala manje od sedam miljuntinki DAIa.

DAI dust cost

Ovakve iznose zovemo DAI prašinom. Ipak, dovoljno da se uzrokuju problemi pa je dobro uvijek imati malo DAI ili MKR prašine na računu za pokrivanje provizije.

Nadoplatimo sada svoj račun s malo DAIa ili MKRa iz drugih izvora (decentralizirane burze poput Idex, OasisDex, Kyber itd. su super i ne trebaju verifikaciju) da potpuno zatvorimo ovaj CDP. Koristiti ću DAI u primjeru da otplatim preostalih 20 DAIa.

Close the CDP

Empty CDP

Nekoliko transakcijskih potvrda kasnije naš CDP biti će prazan. Neće nestati, već će ostati kao “platforma” na kojoj dalje možemo koristiti MakerDAO sustav po volji.

Da potpuno zatvorimo i obrišemo CDP povezan s ovom MetaMask Ethereum adresom možemo kliknuti na Close CDP gumb gore desno. Tada nas aplikacija upozorava da moramo otplatiti sav DAI – što smo već učinili – te nakon potvrde briše CDP iz sustava pametnih ugovora.

Pay back DAI

Likvidacija

Što se događa kada omjer pologa i zajma padne ispod 150%?

Ako ste u ulozi dužnika, izloženi ste likvidaciji. 13% vašeg pologa uzima se kao kazna dok će ostatak biti prodan na slobodnom tržištu po popustu da bi se ubrzala likvidacija.

Ako ste promatrač koji uoči neki rizični CDP možete pokrenuti proces likvidacije. Ako isti bude uspješan, dio kazne dužnika pripisuje se vama kao nagrada. Time se potiče korisnike da drže tržište stabilnim i traže rizične CDPove – najlakše je to činiti preko botova koji to rade za vas, automatizirano, no opis korištenja istih je izvan konteksta ovog članka.

Za više informacija o likvidaciji ovaj fantasitčni FAQ s Reddita je odličan izvor informacija.


U nastavku ćemo pogledati kako gore generirani DAI možemo iskoristiti za dobivanje kamata.