Kako kupiti kriptovalute

Od sada prodajemo kriptovalute preko platforme Coinvendor. Prednosti kupovanja preko Coinvendor platforme su sljedeće:

  • garancija cijene. Garantiramo cijenu 15 minuta. Ukoliko se ponuda prihvati u tih 15 minuta, kriptovaluta se kupuje po toj cijeni, bez obzira na to kada ste u prilici platiti. Ako danas primjetite odličnu priliku, kupite odmah i platite sutra ili za nekoliko dana kada stigne plaća.
  • preuzimamo odgovornost za sve greške osim vašeg krivog upisa adrese na koju da šaljemo kriptovalute. To znači da je vaša uplata osigurana u slučaju propasti kriptovalute prije nego je stignemo nabaviti, pada burze preko koje vršimo prodaju i kupnju, i ostalih nepogoda.
  • uz svaku kupnju dobivate račun. To je vrlo bitno zbog prijave poreza na kapitalnu dobit kada kasnije budete unovčavali svoje kriptovalute.

Alternativno, ako tražite platformu na kojoj ih možete i držati (nije preporučljivo!) kupite ih preko Coinbase.

Uz prodaju i kupnju kriptovaluta, nudimo i usluge upravljanja portfeljom.